Systemy czyszczenia paliwa

WASP-PFS 

System czyszczenia paliwa WASP-FPS jest jedynym urządzeniem do czyszczenia paliwa na rynku, który oferuje usuwanie bakterii, zanieczyszczeń oraz wody z paliwa. Jest to skuteczne urządzenie do zapewnienia optymalnej jakości przechowywanego paliwa zgodnie z normą PN-EN-590.

Dedykowane usługi czyszczenia

paliwa systemem WSP-PFS

Nasza firma wykonuje usługi czyszczenia paliwa w zbiornikach klienta. Do przeprowadzenia testów używamy naszych urządzeń WPFS026W-220VAC w wresji przewoźnej. Urządzenie zapewnia filtrację paliwa na poziomie 26 litrów na minutę co daje ponad 37000 litrów na dobę.

Badanie jakości paliwa

w akredytowanych laboratoriach

Purefuel oferuje badania okresowe jakości paliwa przy współpracy z akredytowanymi laboratoriami paliw. Weryfikowane jest zgodność z normą PN-EN 590 oraz innymi wymaganiami stawianymi przez producentów.

Profesionalne systemy czyszczenia paliwa,
usługi czyszczenia paliwa, badania laboratoryjne.

Serdecznie witamy na stronie PureFuel.pl

Jesteśmy przedstawicielem firmy Criags Products UK w zakresie sprzedaży, serwisu, wynajmu systemów czyszczenia paliwa WASP PFS. Firma Craigs Products wraz z ich wieloletnim partnerem WASP PFS jest liderem na rynku oczyszczania paliw i dostarczaniu systemów oczyszczania paliwa.

Dodatkowo na życzenie świadczymy usługi czyszczenia paliwa u klienta oraz badania jakości paliwa.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Przejdź do kontaktu
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.