News

Data center air cleaning

We are pleased to announce that we hev purchased equipment for cleaning the air of pollutants, odors, smoke, etc. Highly recommended for the data centers as well as other technical areas immediately after construction, before dust gets into the interior of sensitive equipment. Ideal for periodic...

Liquid Leak Detection System

New in our offer! A linear detection and localization of leaks system PERMALERT which monitors continuously, even after the leak is detected. It works on the basis of sensor cable, which can have a total length up to 9200 m. Locates the leak with an accuracy of 1 m and tells you whether it is...

Data center accessories online shop has been opened

We are pleased to announce that we have launched the store with data center accessories and you can make purchases. We invite you to log on  www.DataCenterWorld.pl !

New logo

We are pleased to introduce our new logo.  

New in our offer - fuel leaks detection system

We are pleased to announce that we introduced a new product whose functionality will ensure permanent control of the eventuality of a fuel leak. This solution has many uses. It can protect both system generators data center as well as tanks, petrol stations etc. Moreover, the system...

Welcome to our new website!

We are pleased to welcome you to our new website. We invite you to familiarize yourself with our services and products. Purefuel team

New product in ou offer - Mr.Funnel

To our offer we introduce high efficiency filters Mr.Funnel dedicated to filter the fuel when refueling. Full range of funnel allows you to use the mower and small appliances to refueling large construction machinery, boats and small aircraft. Full range allows for filtering the fuel from...

Thanks to the fair ENERGETAB 2012

We would like to express our thanks for your time and appreciation for our products presentation during the course of the fair Energetab 2012 in Bielsko Biala. At the same time we invite you to cooperate in the new market solutions for our cleaning systems and fuel systems, load station....

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.