Nowy produkt w ofercie Mr.Funnel

Do naszej oferty wprowadzamy wysokowydajne filtry  Mr.Funnel dedykowane do filtracji paliwa podczas tankowania. Pełna gama lejków pozwala na użycie ich do kosiarek i małych urządzeń aż do tankownaia dużych maszyn budowlanych, łodzi motorowych oraz małych samolotów. Pełna gama pozwala na filtrację paliwa od 10 do 45 litrów na minutę.

Mr.Funnel to wysokowydajne , antystatyczne , filtry o dużej przepustowości z wbudowanym specjalnym system filtracji.

Kiedy paliwo przepływa przez Filtracyjny Lejek Paliwa woda i zanieczyszczenia są oddzielane przez filtr fluoropolimerowy ze stali nierdzewnej.
Jedynie oczyszczone paliwo dostanie się do silnika, co bardzo poprawi jego wydajność, trwałość i zapewni właściwą pracę. W niecce filtra odkładana jest woda oraz brud.  Filtracyjny Lejek Paliwa Mr.Funnel filtruje benzynę, olej napędowy, olej opałowy, naftę i paliwo z 2-cyklu mieszania.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.