Aktualne normy i problemy

EN590 – B7 Wprowadzenie

Co to jest B7 i czemu należy być zaniepokojonym ?

Od 1 stycznia 2011 roku norma EN590 uległa zmianie. Od tej daty olej napędowy będzie miał niższą zawartość siarki i 7% mieszankę biodiesla.

Co to oznacza?

Techniczne wyjaśnienie dyrektywy jakości paliwa - dyrektywa 2009/30/EC, Artykuł 4 olej napędowy (EN590)

Data wprowadzenia : 1 stycznia 2011r.
Dotyczy : wszystkich olej napędowych do nieporuszających się po drogach maszynach samojezdnych (włączając statki żeglugi śródlądowej), traktorach rolniczych i leśnych, łodziach rekreacyjnych.
Maksymalna zawartość siarki: 10ppm (0.001%)
FAME mix : 7 % objętości (różne źródła : olej rzepakowy, olej palmowy, sojowy, łój , używany olej spożywczy itp.)
Podstawowy diesel: musi być zgodny z EN590

W skrócie oznacza to, że zauważysz w swoim oleju napędowym/dieslu niższą zawartość siarki i 7 % mieszkanki biodiesla. To jest nowy standard UE.

Jaki jest cel?

Aby zrobić paliwo bardziej „zielone”. Aby używać mniej węgla w cyklu żywotności paliwa. Aby spełnić wymogi dyrektyw dotyczących źródeł energii odnawialnej i jakości paliwa.

Co to jest FAME i jakie efekt przyniesie ta zmiana?

FAME to biodiesel, lub raczej Estry Metylowe Kwasów Tłuszczowych (eng. Fatty Acid Methyl Esters). Jednakże nazwa biodiesel jest bardziej przyjazna. Jest co najmniej 6 zagadnień, na które należy zwrócić uwagę.

Mniej energii z silnika

Olej napędowy Bio w tej postaci jest trochę słabszy, niż olej napędowy pochodzenia mineralnego. Oznacza to, że silnik będzie musiał pracować ciężej, aby uzyskać większą moc.

Mniej smaru w paliwie

Niższa zawartości siarki oznacza potencjalnie wyższe zużycie silnika i częstszą wymianę oleju. Sprawdzaj tłoki częściej.

Krótszy okres przydatności

Mineralne paliwa są zgodne ze specyfikacją przez 6 -12 miesięcy, biodiesel ma żywotność 8 - 12 tygodni. Mieszanka paliwa przedłuża ten okres, ale krótsza przydatność nieunikniona.

Wyższa zawartość wody

1FAME jest higroskopijny, co oznacza, że wchłania wodę z atmosfery lub jego otoczenia. W rzeczywistości może zaabsorbować do 1500ppm, gdzie 200ppm jest dozwolonym maksimum. Wysoka zawartość wody powoduje wzrost kwasowość paliwa, co oznacza, że twoje uszczelnienia i uszczelki będą się zużywać; widzieliśmy jak zmieniają je w substancję podobną do toffi. Najgorsze jest jednak to jakie uszkodzenia może spowodować w samym silniku, nowoczesne silniki common rail mają ciśnienie na poziome 3 000 barów i więcej, nie jest możliwe aby skompresować wodę do tego samego poziomu co paliwo, co powoduje zużycie wtryskiwaczy (czyli niską efektywność), lub wtryskiwacz ulegnie zniszczeniu (oznacza to że silnik także się zniszczy).

Zakażenie bakteryjne

Zdjęcia (po prawej) pokazują budowę biomasy. Bakterie lubią wodę i naprawdę lubią biodiesel. Wzrost tych mikroorganizmów może zdwoić swoją populację co 20 minut i prowadzić do powstawania biomasy i osadów oprócz zwiększania zawartości wody. To „zjada” węglowodory w paliwie i kompresuje resztki do osadów które zablokują przewody, filtry i silnik. Dodatkowo naturalny biocyd siarki jest zredukowany do tak małej ilości że jest nieskuteczny co oznacza że zakażenie jest bardziej prawdopodobne. Główny dostawca paliwa UK niedawno cytowany "Jeżeli olej napędowy ma w sobie FAME, to problemy zauważone przy oleju napędowym (szczególnie mikrobiologicznym) mogą się powtarzać.

Większe woskowanie

Biodiesel wydziela parafinę w wyższej temperaturze niż mineralny olej napędowy. Dodatkowo nagromadzenie kwasów tłuszczowych może oznaczać, że paliwo uformuje się w substancję nie wiele różniącą się od smalcu. Ponownie to nie tylko zagrożenie dla silnika, ale dla pracy przewodów, filtrów, pomp i wszystkiego innego w systemie paliwowym.

Co można zrobić?

Najprostszą odpowiedzią jest być przygotowanym. Z każdym przypadkiem można sobie łatwo poradzić, ale znacznie lepiej jest w pierwszej kolejności zapobiec występowaniu. Kluczem jest dobre gospodarowanie paliwem, więc monitoruj co tankujesz, sprawdzaj zawartość wody, zapewnij sobie odpowiednią linię filtracji/separacji wody i ponad to wszystko zapewnij sobie czyszczenie swojego paliwa.

Używając WASP pure fuel system (system oczyszcząjący paliwo) w twoim zbiorniku, możesz usunąć nie tylko wszelkie biomasy, wodę i inne zanieczyszczenia ze swojego paliwa i w ten sposób uniknąć ich powstawania, ale także przedłużyć trwałość poprzez mieszanie wewnątrz zbiornika.

Opcje dostępne teraz poprzez nasze rozwiązania usuwają zarówno swobodną i zemulgowaną wodę, czyszczą do 10, 3, 2 mikronów a w razie potrzeby nawet bardziej poniżej 0,3 mikrona. Olej napędowy Bio oraz mieszankę paliwową biodiesel należy traktować ostrożnie, biocydy przyspieszają utlenianie i powinny być stosowane tylko zgodnie z instrukcją.Nasza oferta urządzeń czyszczących nie używa chemii i zapewnia, że paliwo jest utrzymywane w odpowiedniej jakości.

Dodatkowe informacje

10ppm siarki w oleju napędowym zanieczyszcza standardowe drogowe paliwo. Chyba bezpieczniej jest przyjąć, że wszystkie dostępne oleje napędowe zawierają biodiesle. Niektóre metale (miedź, mosiądz) należy unikać ponieważ katalizują rozkład paliwa. Bio mieszanki wydają się być mniej stabilne i nie powinny być długo przechowywane. Jeśli Biodiesel nie jest oczyszczany wówczas powinien być wymieniany co 12 miesięcy; to z kolei będzie głównym problemem dla zastosowań energetycznych.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.