Dlaczego WASP PFS

Znak towarowy WASP to skrót oznaczający Ochrony Przed Wodą i Osadem (eng. Water And Sediment Protection). Jest to dokładnie to co jest potrzebne do oczyszczenia paliwa!

Dlaczego nasz system daje najlepszą ochronę?

Zrozumienie problemów paliwa jest we wnętrzu każdego systemu WASP PFS, tak jak zrozumienie co jest potrzebne nie tylko do utrzymania czystości paliwa ale także do tego jak to osiągnąć przy najmniejszym nakładzie pracy.

Wiemy, że istnieje wybór na rynku oczyszczania paliwa, więc dlaczego należy rozważyć użycie systemu WASP? Zacznijmy od tego że system WASP jest liderem na rynku oczyszczania paliw i dostarcza systemy oczyszczania paliwa dłużej niż ktokolwiek inny. Jest największym dostawcą tych systemów w Europie, a doświadczenie na tym rynku pozwala produktom być dużo przed innymi pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności.

Opatentowany odśrodkowy proces czyszczenia, w połączeniu z naszą zdolnością do usuwania zemulgowanej wody z paliwa, oznacza, że wyróżniamy się na rynku - żaden inny system nie oferuje tych funkcji.

Następnie jest funkcja antybakteryjna. Nie tylko kontrolujemy i usuwamy zawartość żywych bakterii, ale także neutralizujemy wszelką materię bakteryjną, która pozostaje. Ponadto nasz 2 mikronowy system oczyszczania usunie bakterie na poziomie komórkowym (proszę zapoznać się z zakładką „Zrozumienie problemów paliwa” w celu uzyskania szczegółów).

Tak więc podsumowując proponowane przez nas systemy są lepiej rozwinięte, szybsze, bardziej wydajne i mają większą funkcjonalność niż każdy inny dostępny obecnie na rynku.  Możemy zaoferować rzeczy, których nie może nikt inny, takie jak:

  • czyszczenie paliwa do 2 mikronów,
  • czyszczenie wstępne do 100, 60, 30 i 10 mikronów,
  • usuwanie wolnej i emulgowanej wody,
  • usuwanie i neutralizacja robaka paliwowego,
  • integracja BMS jako standard,
  • automatyczna praca i ochrona,
  • programowalny czas na automatyczne włączanie / wyłączanie,
  • zewnętrzny tryb sterowania,
  • system multi- monitoringu.

Posiadając takie funkcje nic dziwnego że WASP PFS jest numerem 1 w branży.

Jeśli chodzi o zapewnienie czystości twojemu paliwu , bardzo ciężko zaufać komu innemu.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.