Jak działa WASP - PFS

Istnieje wiele sposobów zwalczania zanieczyszczenia paliwa, każdy ma swoje mocne i słabe strony, ale należy najpierw podejść całościowo do problemu czyszczenia paliwa, a potem można naprawdę zacząć rozwiązywać problem, a nie tylko radzić sobie z jego skutkami.

Istnieją 3 główne zagrożenia :

 • woda,
 • bakterie/zakażenie grzybami (paliwowy robal),
 • szlam.

Więc jak należy oczyścić paliwo z jednego bądź wszystkich tych zagrożeń, a także z innych zanieczyszczeń ? Po prostu wykonaj następujące kroki:

Takie możliwości oferuje oferowany system WASP PFS.

Pure Fuel System "jak to działa" - schemat

KROK 1 - Stan paliwa
 • Neutralizacja bakterii
 • Usuwanie cząstek kolorowych
 • Oględziny paliwa
KROK 2 - Oddzielenie ruchem kołowym, odwirowanie, łopatkowa i grawitacyjna filtracja i wstępna filtracja
 • Pierwotne czyszczenie paliwa
 • Odśrodkowe usuwanie wody, osadów i cząstek
 • Łopatkowe oddzielenie gęstszych cząstek
 • 10 mikronowy harmonijkowy filtr hydrofobowy
KROK 3 - Optymalizacja, głęboka filtracja, koagulacja i czyszczenie końcowe
 • Obróbka 'In-out'
 • Usuwanie swobodnej i emulgowanej wody
 • 2 mikronowe oczyszczanie paliwa

Sposób montażu

Ogólnie rzecz biorąc, większość systemów powinna być instalowana tak, że rura pobierająca ze zbiornika paliwo znajduje się na dole (w wodzie / szlamie itd.) i co najważniejsze poniżej poziomu, z którego rura pobiera paliwo do generatora.

Zaleca się zainstalowanie kolanka/zaworu zwrotnego/bez zwrotnego aby utrzymać system zalanym, zwłaszcza gdy system jest zlokalizowany poniżej najniższego możliwego poziomu w zbiorniku. Jeśli WASP-PFS jest zamontowany poniżej najwyższego poziomu zbiornika, główny trójnik powinien być zamontowany w najwyższym punkcie w celu łatwiejszego pobierania paliwa do systemu filtracji. Przewód powrotny należy podłączyć do złącza wyjściowego i wprowadzić do zbiornika w miarę możliwości jak najdalej od punktu pobierania paliwa do systemu.

System ten idealnie unosi paliwo od najniższego punktu zbiornika na jednym końcu, i zwraca je do najwyższego punktu na przeciwległym końcu. Jeśli jest to możliwe zalecamy umieszczenie przewodów poboru i zwrotu tak daleko od siebie jak to możliwe.

Linia ssąca systemu powinna być niezależna i oddzielona od linii ssącej silnika. Odpływ powinien być także niezależny i odrębny od przewodu powrotu paliwa do silnika w tylnej linii do zbiornika.

Jeśli nowa rura ma zostać zainstalowana, koniec rury wejściowej do zbiornika musi albo spoczywać na dnie zbiornika albo z odcięciem na 45 stopni jak zaprezentowano poniżej. Jako alternatywa, może być użyte 90 stopniowe kolanko o otwartym końcu.

Systemy oczyszczania paliw są najbardziej skuteczne, gdy są w stanie zebrać słabej jakości lub zanieczyszczone paliwo; jeśli zasysająca rura nie jest w stanie dosięgnąć tego zanieczyszczenia, to nie może być ono usunięte z paliwem. Aby uniknąć tego problemu, zalecamy zapewnienie aby zasysająca rura znajdowała się poniżej poziomu dostarczania paliwa do silnika.

Zalecamy całkowite czyszczenie paliwa minimalnie raz w miesiącu.

Przy długotrwałym przechowywaniu paliwa, zalecamy sprawdzanie zanieczyszczenia paliwa co 6 miesięcy, prosimy o kontakt w zakresie tej usługi.