Jak działa WASP - PFS

Istnieje wiele sposobów zwalczania zanieczyszczenia paliwa, każdy ma swoje mocne i słabe strony, ale należy najpierw podejść całościowo do problemu czyszczenia paliwa, a potem można naprawdę zacząć rozwiązywać problem, a nie tylko radzić sobie z jego skutkami.

Istnieją 3 główne zagrożenia :

 • woda,
 • bakterie/zakażenie grzybami (paliwowy robal),
 • szlam.

Więc jak należy oczyścić paliwo z jednego bądź wszystkich tych zagrożeń, a także z innych zanieczyszczeń ? Po prostu wykonaj następujące kroki:

Takie możliwości oferuje oferowany system WASP PFS.

Pure Fuel System "jak to działa" - schemat

KROK 1 - Stan paliwa
 • Neutralizacja bakterii
 • Usuwanie cząstek kolorowych
 • Oględziny paliwa
KROK 2 - Oddzielenie ruchem kołowym, odwirowanie, łopatkowa i grawitacyjna filtracja i wstępna filtracja
 • Pierwotne czyszczenie paliwa
 • Odśrodkowe usuwanie wody, osadów i cząstek
 • Łopatkowe oddzielenie gęstszych cząstek
 • 10 mikronowy harmonijkowy filtr hydrofobowy
KROK 3 - Optymalizacja, głęboka filtracja, koagulacja i czyszczenie końcowe
 • Obróbka 'In-out'
 • Usuwanie swobodnej i emulgowanej wody
 • 2 mikronowe oczyszczanie paliwa

Sposób montażu

Ogólnie rzecz biorąc, większość systemów powinna być instalowana tak, że rura pobierająca ze zbiornika paliwo znajduje się na dole (w wodzie / szlamie itd.) i co najważniejsze poniżej poziomu, z którego rura pobiera paliwo do generatora.

Zaleca się zainstalowanie kolanka/zaworu zwrotnego/bez zwrotnego aby utrzymać system zalanym, zwłaszcza gdy system jest zlokalizowany poniżej najniższego możliwego poziomu w zbiorniku. Jeśli WASP-PFS jest zamontowany poniżej najwyższego poziomu zbiornika, główny trójnik powinien być zamontowany w najwyższym punkcie w celu łatwiejszego pobierania paliwa do systemu filtracji. Przewód powrotny należy podłączyć do złącza wyjściowego i wprowadzić do zbiornika w miarę możliwości jak najdalej od punktu pobierania paliwa do systemu.

System ten idealnie unosi paliwo od najniższego punktu zbiornika na jednym końcu, i zwraca je do najwyższego punktu na przeciwległym końcu. Jeśli jest to możliwe zalecamy umieszczenie przewodów poboru i zwrotu tak daleko od siebie jak to możliwe.

Linia ssąca systemu powinna być niezależna i oddzielona od linii ssącej silnika. Odpływ powinien być także niezależny i odrębny od przewodu powrotu paliwa do silnika w tylnej linii do zbiornika.

Jeśli nowa rura ma zostać zainstalowana, koniec rury wejściowej do zbiornika musi albo spoczywać na dnie zbiornika albo z odcięciem na 45 stopni jak zaprezentowano poniżej. Jako alternatywa, może być użyte 90 stopniowe kolanko o otwartym końcu.

Systemy oczyszczania paliw są najbardziej skuteczne, gdy są w stanie zebrać słabej jakości lub zanieczyszczone paliwo; jeśli zasysająca rura nie jest w stanie dosięgnąć tego zanieczyszczenia, to nie może być ono usunięte z paliwem. Aby uniknąć tego problemu, zalecamy zapewnienie aby zasysająca rura znajdowała się poniżej poziomu dostarczania paliwa do silnika.

Zalecamy całkowite czyszczenie paliwa minimalnie raz w miesiącu.

Przy długotrwałym przechowywaniu paliwa, zalecamy sprawdzanie zanieczyszczenia paliwa co 6 miesięcy, prosimy o kontakt w zakresie tej usługi.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.