How does the WASP works

There are many ways to combat fuel contamination, each has its strengths and weaknesses, but it’s not until you take a holistic approach to fuel cleaning than you can really start to solve the problem rather than just deal with the effects.

There are 3 mains areas to combat:

 • Water
 • Bacteria/fungal infection (the fuel bug) 
 • Sludge

So how do you clean fuel with any or all of these issues, and potentially other contaminates too? Simple, follow these steps:

The Pure Fuel System “how it works” diagram

Fuel conditioning
 • Bacterial neutralisation 
 • Ferrous particle removal 
 • Visual inspection of fuel
 
Circular motion, Centrifuge, vane and gravity separation and element filtration

 • Primary fuel cleaning
 • Centrifugal removal of water, sludge and particulate
 • Vane separation of denser particles
 • 10 micron pleated hydrophobic media filter
Optimisation, depth filtration, Coalescence and final clean

 • ‘In-out’ treatment
 • Free and emulsified water removal
 • 2 micron fuel cleaning

Installation and Notes

In general, most systems should be installed so that the pick-up pipe from the fuel tank is at the bottom (in the water/sludge etc) and most importantly below the level of the collection pipe to the generator. 

It is recommended to install a foot/check/non-return valve to keep the system primed, especially if the system is located above the lowest possible fuel level in the tank. If the W-PFS is mounted below tank top level, a priming tee should be installed on the highest point of the suction line to be able to easily prime the systems delivery line. The return line should be connected to the outlet of the output port and enter the tank as far as possible from the pickup tube.

The system would ideally pickup fuel from the lowest point of the tank at one end, and return it to the highest point at the opposite end. If this is not possible than we recommend placing the pickup and return pipes as far apart as possible.

The suction line of the system should be independent and separate from the suction line of the engine. The discharge should also be independent and separate of the engine’s fuel return line back to the tank.

 

The inlet pipe from the fuel tank to the W-PFS should be either connected to the fuel tanks drain valve (i.e. at the lowest point) or should be unique pipe work.

If new pipe work is to be installed, the tank end of the input pipe should either be resting on the bottom of the tank with a cut off at 45 degrees as represented below. As an alternative, a 90 degree elbow with an open end can be used.

Fuel polishing systems are at their most effective when they are able to collect the poor quality or contaminated fuel, if the pick-up pipe is not able to reach this contamination, then it cannot be removed from the fuel. To avoid this issue, we recommend ensuring the pick-up pipe is below the level of the delivery feed to your engine.

We recommend cleaning your fuel completely once per month as a minimum. 

For long term fuel storage, we recommend checking your fuel for contamination every 6 months, please call or email us for more details on this service.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.