Wprowadzenie

Utrzymanie czystości paliwa przed jego użyciem jest kluczem do efektywnego i bezproblemowego użytkowania nowoczesnych wysokociśnieniowych silników z bezpośrednim wtryskiem.

Wszelkie zanieczyszczenia w paliwie mogą i powodują uszkodzenie wtryskiwaczy i innych elementów precyzyjnych, jak również mogą spowodować, że silnik będzie mniej efektywny.

To zanieczyszczenie to nie tylko przypadek liści dostających się do zbiornika z paliwem; to może być woda, osad, szlam, a nawet zakażenie bakteryjne. To właśnie ostatnia sytuacja wprowadza największe zaniepokojenie i jest jednocześnie najmniej zrozumiała. W dalszej części będziemy się zajmować różnymi jego rodzajami i zagadnieniami.

Zanieczyszczone paliwo, niezależnie od źródła zanieczyszczenia spowoduje że silnik będzie palił nieekonomicznie a  finalnie może się zepsuć. Rysunki tutaj przedstawione pokazują uszkodzenia wtryskiwaczy i zużycie silnika, wtryskiwacz pokazany w lewym krańcu, nie rozpyla nawet paliwa do cylindra. Silnik ten będzie nadal działał, ale będzie bardzo nieekonomiczny.

Ostatecznie uszkodzony wtryskiwacz nie będzie w stanie stworzyć odpowiedniego wtrysku i spowoduje przerwy w zapłonie i/lub awarie silnika. Wymiana wtryskiwaczy chwilowo zniweluje problem, ale jakim kosztem? Co najmniej przebudową silnika, dodatkowo oznacza to, że system nie będzie działał przez jakiś czas.

Generalnie zużycie silnika prowadzi nie tylko do niskiej wydajności i mało ekonomicznego zużycia paliwa , ale oznacza to także wyższą emisję spalin i dużo krótszą żywotność silnika. Zużyty silnik jest bardziej podatny na mechaniczne uszkodzenia i wymaga częstszego serwisowania, będzie nawet pobierał więcej oleju z powodu niskiej jakości paliwa.

Ponadto zaopartywać w paliwo będzie główny filtr paliwa. Jest to zazwyczaj pierwsza i jedyna ochrona dla silnika przed paliwem złej jakości (bywa tendencja do stosowania drobniejszych filtrów silnika, ale w kwestii zanieczyszczenia paliwa nie jest to wystarczająca ochrona). Ten główny filtr ma do czynienia z wszystkimi osadami, wodą , biomasą i innymi zanieczyszczeniami, które znajdują się w zbiorniku paliwa. Filtr będzie zaklejany (blokowany) niezwykle szybko jeśli pozostanie niezabezpieczony, zwłaszcza gdy jest stosowany w  generatorach w stanie czuwania i sytuacjach awaryjnych. Tu paliwo pozostaje niesprawdzane przez lata i używane jedynie gdy sytuacja wymaga natychmiastowego niezawodnego zasilania. To jest naprawdę zły moment na informację, że posiadamy zanieczyszczone paliwo. Zatkany filtr oznacza brak możliwości przepływu paliwa , co z kolei oznacza blokadę silnika – w efekcie brak prądu.

Filtrowanie paliwa to proces czyszczenia w celu utrzymania jakości paliwa podczas magazynowania. Czyszczenie paliwa w systemie recyrkulacji jest jedynym sposobem, aby zapewnić optymalną jakość paliwa.

Zakres czyszczenia paliwa systemem WASP PSF zapewnia nie tylko najwyższą jakość paliwa w zbiornikach, ale również może zapobiec, związanym z paliwem, awariom silników bądź generatorów.

Paliwo z czasem ulega degradacji i po upływie 6 do 12 miesięcy uważane jest za niezgodne ze specyfikacją. Może być nadal spalane, ale podczas degradacji tworzy się osad i guma w paliwie – które szybko blokują filtry i mogą zatrzymać dopływ paliwa do silnika.

Woda może zbierać się w każdym zbiorniku paliwa, zazwyczaj na skutek kondensacji, czasami z powodu złej wentylacji, lub po prostu przez wnikanie wody (jest to szczególnie powszechne w morskich zbiornikach). Jest nawet możliwe, że po prostu zatankujesz paliwo z wodą z cysterny. Woda przyspiesza powstawanie kwasów w paliwie, co w efekcie zniszczy wszystkie uszczelki i uszczelnienia; ponadto jeśli pozwolimy żeby dotarły do silnika zniszczą wtryskiwacze paliwa. To spowoduje, że silnik stanie się bezużyteczny, a jego naprawa z reguły będzie bardzo kosztowna.

Zanieczyszczenia bakteryjne są głównym problemem  w układach paliwowych często określane „paliwowym robakiem”, dwa najczęciej obecne typy bakterii to “Cladosporium Resinae” i “Pseudomonas aeruginosa”. Te drożdże i zakażenia grzybicze nie mogą wytworzyć się w paliwie samoistnie, ale wymagają odpowiedniej temperatury (10 – 40 stopni Celsjusza) , źródła pożywienia (paliwowych węglowodorów) i wody by żyć (jak wyżej).

Często określane jako czarny lub ciemno brązowy „woskowy szlam” znajdywany w zbiornikach paliwa, przewodach i filtrach, zakażenie bakteryjne i jego produkty uboczne mogą uszkodzić nie tylko zbiorniki i przewody , ale poprzez ich rozprzestrzenianie mogą zatrzymać generator lub silnik blokując przepływ paliwa.

Aby rozwiązać wszystkie powyższe problemy, wszystko czego potrzebujesz to użyć systemu WASP Pure Fuel (oczyszczania paliwa), sposobu na oczyszczenie paliwa i utrzymanie go w optymalnym stanie. System przeprowadza wiele różnych procesów, jeden następuje po drugim w określonej kolejności aby usunąć wodę, szlam, osad i inne zanieczyszczenia z paliwa.

Ponadto przez usunięcie licznych bakterii i neutralizację pozostałych mikro-drobnych cząstek, zakażenie po prostu nie może powrócić, tym samym zapewniając, że system WASP Pure Fuel by Separ jest nie tylko najbardziej efektywnym sposobem utrzymania jakości paliwa, ale jest także przyjazny środowisku – żadne chemikalia ani biocydy nie są używane w tym procesie.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.