Usługi

Wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad wdrażaniem nowatorskich rozwiązań z zakresu filtracji, pozwalających sprostać surowym wymaganiom, narzuconym przez rozwój technologii silników i normy ochrony środowiska.

Oferujemy naszym klientom nowatorskie usługi pozwalające na weryfikację i poprawę jakości paliwa.

Nasza filozofia testów i konserwacji polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek, zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu, silnika lub straty finansowej. Nasza firma rozumie doskonale kluczowe znaczenie tych systemów niezbędnych do zapewnienia skutecznego i wydajnego działania.

Misją firmy PureFuel jak i LoadBanks.pl jest zminimalizowanie nieplanowanych wizyt w przypadku awarii urządzenia oraz maksymalizacja bezawaryjności całej infrastruktury.

Proponujemy następujące usługi:

 • sprzedaż, montaż oraz konserwację systemów czyszczenia paliwa WASP-PFS
 • usługę czyszczenia paliwa u klienta
 • wynajem urządzenia do czyszczenia paliwa po uprzednim szkoleniu
 • sprzedaż filtrów oraz dodatkowych środków do paliw
 • weryfikację jakości paliwa poprzez badania laboratoryjne oraz za pomocą zestawów testowych

Usługa czyszczenia paliwa u klienta

Do przeprowadzenia testów używamy naszych urządzeń W-PFS-026-W-220VAC w wersji przewoźnej. Urządzenia zapewnia filtrację paliwa na poziomie 26 litrów na minutę co daje ponad 37000 litrów na dobę.

Podczas czyszczenia usuwane są:

 • bakterie do 2 mikronów (dla przykładu włos ludzki ma grubość ponad 50 mikronów)
 • woda wolna i emulgowana
 • robaki paliwowe wraz z ich neutralizacją
 • szlam, gumy i inne zanieczyszczenia pojawiające się w paliwie

Usługa polega na wynajmie urządzenia wraz z naszą obsługą i wykonania filtracji paliwa. Koszty usług są liczone od wartości paliwa zawartego w zbiorniku.

Usługa testów klienta

Nasza firma przy współpracy z akredytowanymi laboratoriami prowadzi okresowe lub na życzenie badania paliwa. W naszej ofercie są różne badania paliw zgodnie z wymaganiami klienta i normą PN-EN 590m.in.:

 • indeks cetanowy zgodnie z PN-EN ISO 4264
 • gęstość w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN ISO 3675PN-EN ISO 12185
 • zawartość siarki zgodnie z PN-V-04030
 • temperatura zapłonu zgodnie z PN-EN ISO 2719 (PN-EN22719)
 • zawartość wody zgodnie z PN-EN 12937
 • zawartość zanieczyszczeń zgodnie z PN-EN 12662
 • badanie działania korodującego na miedzi (3 h, 50°C) zgodnie z PN-EN ISO 2160
 • lepkość w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN ISO 3104
 • skład frakcyjny do 250° C destyluje zgodnie z PN-EN ISO 3405
 • skład frakcyjny do 350°C destyluje zgodnie z PN-EN ISO 3405
 • skład frakcyjny 95% destyluje do temp. zgodnie z PN-EN ISO 3405
 • zawartość FAME zgodnie z PN-EN 14078

Korzystamy z uznanych laboratoriów posiadające odpowiednie akredytacje. Wybór użytych metod badawczych następuje w ramach uzgodnień z klientem, w ramach przeglądu umowy, w większości przypadków badań prowadzonych w Laboratorium wybór użytych metod wynika z wymagań odpowiednich specyfikacji na badane produkty. Laboratorium posiada procedury kontroli jakości, mające na celu monitorowanie ważności przeprowadzanych badań.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest BCA Group Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580025, e-mail: biuro@bcagroup.pl, nr tel. +48 789 444 595. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.