Usługi

Wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad wdrażaniem nowatorskich rozwiązań z zakresu filtracji, pozwalających sprostać surowym wymaganiom, narzuconym przez rozwój technologii silników i normy ochrony środowiska.

Oferujemy naszym klientom nowatorskie usługi pozwalające na weryfikację i poprawę jakości paliwa.

Nasza filozofia testów i konserwacji polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek, zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu, silnika lub straty finansowej. Nasza firma rozumie doskonale kluczowe znaczenie tych systemów niezbędnych do zapewnienia skutecznego i wydajnego działania.

Misją firmy PureFuel jak i LoadBanks.pl jest zminimalizowanie nieplanowanych wizyt w przypadku awarii urządzenia oraz maksymalizacja bezawaryjności całej infrastruktury.

Proponujemy następujące usługi:

 • sprzedaż, montaż oraz konserwację systemów czyszczenia paliwa WASP-PFS
 • usługę czyszczenia paliwa u klienta
 • wynajem urządzenia do czyszczenia paliwa po uprzednim szkoleniu
 • sprzedaż filtrów oraz dodatkowych środków do paliw
 • weryfikację jakości paliwa poprzez badania laboratoryjne oraz za pomocą zestawów testowych

Usługa czyszczenia paliwa u klienta

Do przeprowadzenia testów używamy naszych urządzeń W-PFS-026-W-220VAC w wersji przewoźnej. Urządzenia zapewnia filtrację paliwa na poziomie 26 litrów na minutę co daje ponad 37000 litrów na dobę.

Podczas czyszczenia usuwane są:

 • bakterie do 2 mikronów (dla przykładu włos ludzki ma grubość ponad 50 mikronów)
 • woda wolna i emulgowana
 • robaki paliwowe wraz z ich neutralizacją
 • szlam, gumy i inne zanieczyszczenia pojawiające się w paliwie

Usługa polega na wynajmie urządzenia wraz z naszą obsługą i wykonania filtracji paliwa. Koszty usług są liczone od wartości paliwa zawartego w zbiorniku.

Usługa testów klienta

Nasza firma przy współpracy z akredytowanymi laboratoriami prowadzi okresowe lub na życzenie badania paliwa. W naszej ofercie są różne badania paliw zgodnie z wymaganiami klienta i normą PN-EN 590m.in.:

 • indeks cetanowy zgodnie z PN-EN ISO 4264
 • gęstość w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN ISO 3675PN-EN ISO 12185
 • zawartość siarki zgodnie z PN-V-04030
 • temperatura zapłonu zgodnie z PN-EN ISO 2719 (PN-EN22719)
 • zawartość wody zgodnie z PN-EN 12937
 • zawartość zanieczyszczeń zgodnie z PN-EN 12662
 • badanie działania korodującego na miedzi (3 h, 50°C) zgodnie z PN-EN ISO 2160
 • lepkość w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN ISO 3104
 • skład frakcyjny do 250° C destyluje zgodnie z PN-EN ISO 3405
 • skład frakcyjny do 350°C destyluje zgodnie z PN-EN ISO 3405
 • skład frakcyjny 95% destyluje do temp. zgodnie z PN-EN ISO 3405
 • zawartość FAME zgodnie z PN-EN 14078

Korzystamy z uznanych laboratoriów posiadające odpowiednie akredytacje. Wybór użytych metod badawczych następuje w ramach uzgodnień z klientem, w ramach przeglądu umowy, w większości przypadków badań prowadzonych w Laboratorium wybór użytych metod wynika z wymagań odpowiednich specyfikacji na badane produkty. Laboratorium posiada procedury kontroli jakości, mające na celu monitorowanie ważności przeprowadzanych badań.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.